დეკემბრის ტრენინგები

მესამე ეტაპის ტრენინგები ჩატარდა თბილისის #61 სკოლაში. ტრენინგში მონაწილეობდა თბილისის შემდეგი სკოლები: მე-18, 45-ე, 48-ე, 61-ე, 74-ე,112-ე,173–ე,  174-ე და 195-ე.

ტრენინგის მონაწილეთა მიერ შექმნილი ბლოგებია:

Комментариев нет: